Provincie Antwerpen maakt zelfstandig meldkaart voor de Eikenprocessierups

De eikenprocessievlinder komt van origine uit Zuid-Europa. De soort heeft in België geen natuurlijke vijanden en daardoor ontstaan in het voorjaar grote populaties rupsen.

Deze populaties zijn een probleem omdat de rups toxische haartjes heeft. Deze breken gemakkelijk af en via de lucht kunnen de haartjes op voorbijgangers vallen of ingeademd worden. Hierdoor ontstaat huidirritatie en zelfs astma.

Provincie Antwerpen wil mogelijke probleemhaarden zo snel mogelijk opsporen. Het heeft hiervoor een website gemaakt waar burgers waarnemingen kunnen melden.

Dit meldportaal is gemaakt met ArcGIS en Geocortex. De provinciale GIS-cel heeft de toepassing zelfstandig opgezet.

Links :

VRT
Meldportaal