Blog

Provincie Antwerpen maakt zelfstandig meldkaart voor de Eikenprocessierups

De eikenprocessievlinder komt van origine uit Zuid-Europa. De soort heeft in België geen natuurlijke vijanden en daardoor ontstaan in het voorjaar grote populaties rupsen.

Deze populaties zijn een probleem omdat de rups toxische haartjes heeft. Deze breken gemakkelijk af en via de lucht kunnen de haartjes op voorbijgangers vallen of ingeademd worden. Hierdoor ontstaat huidirritatie en zelfs astma.

Provincie Antwerpen wil mogelijke probleemhaarden zo snel mogelijk opsporen. Het heeft hiervoor een website gemaakt waar burgers waarnemingen kunnen melden.

Dit meldportaal is gemaakt met ArcGIS en Geocortex. De provinciale GIS-cel heeft de toepassing zelfstandig opgezet.

Links :

VRT
Meldportaal

De nieuwe geavanceerde Geokijker van het Vlaamse Verkeerscentrum, in recordtempo opgeleverd door SIGGIS

Om geografische informatie optimaal te verspreiden heeft het Vlaams Verkeerscentrum sinds jaren een interne viewer genaamd Geokijker. De originele viewer was het resultaat van graduele ontwikkeling op basis van Adobe Flex/Flash en ArcGIS. Er zijn meerdere integratoren betrokken geweest, waaronder SIGGIS. Het Verkeerscentrum wenste de Geokijker te migreren naar een moderner platform, met onder andere responsive design en een betere integratie van beheerstaken.

Om dit doeltreffend en kosteneffectief te bewerkstelligen heeft het Verkeerscentrum gekozen voor Geocortex Essentials en de ervaring van SIGGIS. Geocortex is een REST-gebaseerde toolkit die bovenop ArcGIS Enterprise functioneert. Het laat toe om geavanceerde HTML5-viewers, formulieren en workflows te configureren. Programmatie is geen vereiste, maar wel mogelijk.

Dankzij Geocortex en de inzet van 25 dagen consultancy is de nieuwe Geokijker op tijd en in-scope opgeleverd. Deze timing is inclusief testen en releasing via het OTAP-principe.

De nieuwe Geokijker is beschikbaar binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken en toont live de status van het Vlaamse snelwegennetwerk en assets, zoals meetlussen, camera’s en segmenten. Allerhande bevragingen en analyses kunnen worden uitgevoerd en er is ook integratie van live videobeelden. Het systeem werkt op basis van gebruikersgroepen, zogenaamde Rollen die bepalen wat gebruikers kunnen zien en doen. Zo kunnen bijvoorbeeld Beheerders zich aanmelden en gegevens toevoegen of aanpassen. Bijkomend zijn handige professionele printtemplates beschikbaar en worden de activiteiten gelogd.

Deze succesvolle inzet van Geocortex bewijst dat geavanceerde web-GIS-toepassingen in recordtempo ontwikkeld kunnen worden, met minimale kosten en zonder functionele beperkingen. Naar de toekomst toe; het beheer van de Geokijker is eenvoudig en het Verkeerscentrum kan zelf instaan voor onderhoud en updates.

Telerad Website FANC live !

Het TELERAD-netwerk is het automatische meet- en alarmnetwerk voor radioactiviteit op het Belgische grondgebied. Het bestaat uit 250 meetstations die voortdurend de radioactiviteit in de lucht en in het water van rivieren meten. Deze meetpunten zijn verbonden met een centraal systeem dat automatisch wordt gealarmeerd als abnormale verhogingen van radioactiviteit worden gedetecteerd.

SIGGIS heeft met behulp van Geocortex Essentials op minder dan 10 werkdagen een nieuwe, interactieve en gebruiksvriendelijke website ontwikkeld voor het TELERAD-netwerk. Zo kan je de meetgegevens op een kaart in real time raadplegen (een waarde per uur), maar je kan ook de resultaten van een één dag voor een bepaald meetstation opvragen. De nieuwe website heeft ook een mobiele versie, zodat deze eenvoudig op een smartphone of tablet te raadplegen is.

Website : www.telerad.be

The European Commission has launched Atlas of the Sky

Atlas of the Sky offers an easy way to get access to a comprehensive set of air transport related information for Europe and the World through a powerful user-friendly web map application. This Web application – based on ArcGIS API for Javascript and ArcGIS Server – is developed and updated by our GIS consultants for the Directorate-General for Mobility and Transport of the European Commission (MOVE). Atlas of the Sky offers cartographical reporting tools by providing a user-friendly interface for accessing many air related information as yearly seats/tons available, total passengers carried, ground handling, public service obligations, horizontal and comprehensive aviation agreements, fleet by type/age of aircraft…

Visit Atlas of the Sky

Felicitaties aan NGI met de E-Gov Award Samenwerking 2017 !

Op 7 december 2017 won het Nationaal Geografisch Instituut de e-Gov Award 2017 in de categorie Samenwerking. Het winnende project “Cartografie voor Natuurbranden” werd uitgevoerd met het ASTRID Geoportal, een viewer op basis van Geocortex die door SIGGIS werd gerealiseerd. Eerder dit jaar haalde dit project reeds de nationale media met een oefening rond bosbranden in de Kalmthoutse Heide.

Ingrid Vanden Berghe, Algemeen Bestuurder van het NGI, is bijzonder opgetogen met deze prijs en vooral voor de waardering van de samenwerking waar het instituut zich steeds voor inzet.

URL : https://atv.be

Fietsbarometer Provincie Antwerpen

Met de “Provinciale Fietsbarometer” wil het provinciebestuur Antwerpen alle fietsende inwoners informatie bezorgen over het fietsgebruik, de veiligheid en het comfort. SIGGIS werd geselecteerd voor de realisatie van een webportaal met kaart-, rapport- en grafiekweergave van gegevens van 4 verschillende databronnen: fietstellingen, meetfiets, fietsongevallen en enquêtes bij fietsers in de provincie Antwerpen.

Een slimme dataconversie biedt een essentiële bijdrage aan de performantie van het resultaat. Er werden duurzame processen gedefinieerd die de uiterst gedetailleerde brondata samenbrengen en aggregeren op de gewenste thematische niveau’s. Er werden kaarten, workflows en rapporteren geconfigureerd om al de resultaten inzichtelijk en bevattelijk voor te stellen.

URL : https://geoloket.provincieantwerpen.be

Special Achievements in GIS

The E-GIS project executed at Elia, received a price in the ‘Special Achievements in GIS’ Awards during the Esri International User Conference of 2017 in San Diego. Congratulations to the whole project team !

On the photo from the left to the right : Stefan Löfler (AED-SICAD), Henri Van Oosterwyck (SIGGIS), Jack Dangermond (Esri) and Jan Creupelandt (SIGGIS)