Business analyse

Het definiëren en verbeteren van je bedrijfsprocessen is het onderwerp van de business analyse. Bedrijfsprocessen zijn continu aan verandering onderhevig en dienen maximaal bij te dragen aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. IT is de discipline die ervoor instaat om bedrijfsprocessen effectief & efficiënt te laten verlopen. De integratie van GIS als onderdeel binnen deze discipline kan je bedrijfsprocessen nog efficiënter maken.

← Terug naar alle diensten

Systeemintegratie

Met systeemintegratie zorgt SIGGIS voor de koppeling tussen je GIS en je andere IT-systemen en -processen. Een dergelijke integratie is gebaseerd op overleg. Daarnaast zijn er geldende normen en standaarden (intern, extern, wettelijk, …) waar we rekening mee dienen te houden. Het eerste resultaat hiervan is een geconsolideerd ontwerpschema van de gehele systeemarchitectuur.

Een voorbeeld van onze ervaring in systeemintegratie is de implementatie en integratie van GIS-systemen voor verschillende nutsmaatschappijen en openbare besturen.

We bouwden reeds veel ervaring op met GIS systeem-integratie bij nutsmaatschappijen en openbare besturen. en we werken hiervoor, indien zelf niet hebben indien bijten niche, samen met partners.

← Terug naar alle diensten

Geo-analyse

Ruimtelijke informatie is meer dan een punt op de kaart. Om het nut ervan te maximaliseren is er grondig onderzoek nodig. Uiteraard heb je daarbij kennis en ervaring nodig m.b.t. ruimtelijke analyse, ruimtelijke statistiek, modellering, en ICT.

Onze consultants bestaan uit ruimtelijke wetenschappers zoals (bio-)ingenieurs en geografen en zijn opgeleid voor theoretisch en praktijkgericht onderzoek. Zij kunnen analyses uitvoeren om je geo-IT-gerelateerde probleemstellingen op te lossen. Met onderbouwde argumentaties en modelleringen zullen we aanbevelingen geven & uitwerken op de huidige werkwijze van onze klanten.

← Terug naar alle diensten

Dataprocessing

De integratie van GIS in je bedrijfsvoering kan enkel slagen als er geschikte data is. Big data en real-time datasets horen bij ons kennisdomein. Wij kunnen je begeleiden bij de keuze, integratie en conversie van bestaande datasets. Daarnaast kunnen we je ook bijstaan in het opbouwen van geheel nieuwe datasets.

← Terug naar alle diensten

Cartografie

Je hebt geografische data en je wil daarvan een kaart maken. Je wenst ook dat deze kaart fungeert als communicatiemiddel, natuurlijk wil je daarbij ook dat deze kaart direct begrepen wordt door je doelpubliek. Het maken van een kaart blijkt echter toch niet zo eenvoudig. Vaak wordt te veel informatie getoond en zijn de kleuren en symbolen onduidelijk.

Om deze uitdaging aan te pakken bieden wij onze cartografische expertise aan. Wij kunnen je helpen je communicatie af te stemmen volgens de regels van de cartografie. Want net zoals een taal is cartografie immers gebonden aan zijn eigen spelling, grammatica en stijleigenschappen.

← Terug naar alle diensten

Applicatie ontwikkeling

Onze applicatieontwikkelaars integreren GIS met andere ICT-systemen op basis van standaard platformen en ontwikkeltools. Zij gebruiken daarvoor o.a. volgende toolsets en platformen:

  • .NET en Java
  • Webtechnologie: HTML, HTML5 en REST API’s JavaScript
  • Mobiele platformen: Android, iOS en Windows

Elke ontwikkeling van een applicatie wordt gekaderd in het Zachmann raamwerk. De ontwikkeling ervan wordt uitgevoerd op basis van aangepaste projectmethodieken. (Prince2 of Agile)

← Terug naar alle diensten

Opleidingen

SIGGIS biedt het meest uitgebreide aanbod aan Esri (ArcGIS) en VertiGIS (Geocortex) opleidingen in ons land.


De juiste opleiding of training helpt u bij het succesvol aanwenden van de software die u gebruikt voor uw GIS-project.

Enerzijds is er een vast opleidingsprogramma voor onze opleidingen. Ontdek via onze opleidingskalender alle data waarop onze meest populaire opleidingen doorgaan in Diegem of Gent en schrijf u in voor één van de geplande sessies.

Elke opleiding kan ook op vraag worden georganiseerd. Deze opleidingen kunnen dan in het Nederlands, Frans of Engels georganiseerd worden, op een datum en locatie van uw keuze. 

SIGGIS biedt verder ook opleidingen op maat van uw specifieke behoefte aan. Deze opleidingen worden zo ontwikkeld dat ze beter aansluiten bij uw leefwereld en uw professionele situatie wat betreft data, inhoud en business applicaties.

SIGGIS trainers zijn gecertificeerde experts in hun vak. Zij worden ondersteund door de kennis, vaardigheden en ervaring van onze gehele SIGGIS staff, die op haar beurt wordt ondersteund door Esri Inc. en VertiGIS.

De opleidingen zijn gebaseerd op het originele Esri of VertiGIS cursusmateriaal en om de nieuwe kennis meteen in de praktijk te brengen wordt gebruik gemaakt van hands-on oefeningen. Tijdens de opleiding staat de trainer paraat voor vragen en begeleiding.

Na het voltooien van de opleiding staat het lesmateriaal ter beschikking van de cursist en wordt er steeds een trainingscertificaat afgeleverd aan alle deelnemers.

Wij zijn ervan overtuigd dat u en uw organisatie kunnen profiteren van aanvullende GIS-training. Aarzel dus niet om ons te contacteren (info@siggis.be) voor bijkomende informatie of voor een vrijblijvende offerte.

← Terug naar alle diensten

GIS profielen

SIGGIS bestaat uit een groot team geo-IT experts. Ter ondersteuning van je werk en projecten kun je bij ons beroep doen op de volgende profielen:

De business analist begeleidt het proces waarin de nood en de problematiek worden uitgeschreven en de gewenste (en mogelijke) functies worden opgelijst. Onze business analisten zijn bekend met het werkdomein, daardoor kunnen zij zich snel vertrouwd maken met de bedrijfsspecifieke problematiek. Door hun grondige kennis van de mogelijkheden van GIS en de gerelateerde technologieën kan je ervan uitgaan dat de aanbevelingen zo dicht mogelijk aansluiten bij de specifieke behoeftes van onze klanten.

Dankzij de business analist zal je idee van een optimale GIS-integratie volledig worden uitgewerkt. Hierbij krijg je een uitgewerkt plan dat onderbouwd is met een behoefteanalyse wat resulteert in use cases en een functioneel ontwerp.

Een systeemarchitect leidt de technisch inhoudelijke discussies over systeemontwerpen en daarbij behorende ICT-architectuur. Onze systeemarchitecten volgen de technologische ontwikkelingen en trends die impact hebben op de ontwikkeling van software applicaties nauwkeurig op. Hierbij ligt de focus vooral op de ontwikkelingen in GIS-gebied. Een systeemarchitect zal voor de gewenste GIS-integratie een onderbouwde en volledige systeemarchitectuur ontwerpen.

Een projectmanager leidt een project, van opstart tot oplevering en support. Onze projectmanagers zijn ervaren medewerkers en kunnen zowel GIS-operators, consultants en ingenieurs inhoudelijk aansturen. Ook bewaken zij volgens de gekozen methodologie de inhoudelijke vooruitgang, de timing en afgesproken budgetten.

Dankzij de projectmanager zal elk GIS-project op tijd, binnen budget en volgens specificaties worden afgerond.

Een GIS-consultant heeft grote kennis van de aangeboden GIS-platformen, extensies, databases en scripting. Onze GIS-consultants kunnen breed ingezet worden en zullen efficiënt meewerken aan de uitwerking en invulling van de gewenste workflows en de tools. Ze zijn tevens inzetbaar voor uw productiewerk zoals het be- en verwerken van datasets of voor de productie van afgewerkte kaarten.

Een GIS-ontwikkelaar heeft eveneens grote kennis van de aangeboden GIS-platformen, databases de bijbehorende programmeerplatformen en scripting. Onze GIS-ontwikkelaars kunnen breed ingezet worden om GIS-modules en workflows te ontwikkelen en op te zetten. Ze kunnen zowel meewerken aan zuivere GIS-projecten als aan de integratie van GIS-componenten in andere bedrijfssystemen, zoals websites, CRM, ERP, CAD, FM of BI.

← Terug naar alle diensten