GIS profielen

SIGGIS bestaat uit een groot team geo-IT experts. Ter ondersteuning van je werk en projecten kun je bij ons beroep doen op de volgende profielen:

De business analist begeleidt het proces waarin de nood en de problematiek worden uitgeschreven en de gewenste (en mogelijke) functies worden opgelijst. Onze business analisten zijn bekend met het werkdomein, daardoor kunnen zij zich snel vertrouwd maken met de bedrijfsspecifieke problematiek. Door hun grondige kennis van de mogelijkheden van GIS en de gerelateerde technologieën kan je ervan uitgaan dat de aanbevelingen zo dicht mogelijk aansluiten bij de specifieke behoeftes van onze klanten.

Dankzij de business analist zal je idee van een optimale GIS-integratie volledig worden uitgewerkt. Hierbij krijg je een uitgewerkt plan dat onderbouwd is met een behoefteanalyse wat resulteert in use cases en een functioneel ontwerp.

Een systeemarchitect leidt de technisch inhoudelijke discussies over systeemontwerpen en daarbij behorende ICT-architectuur. Onze systeemarchitecten volgen de technologische ontwikkelingen en trends die impact hebben op de ontwikkeling van software applicaties nauwkeurig op. Hierbij ligt de focus vooral op de ontwikkelingen in GIS-gebied. Een systeemarchitect zal voor de gewenste GIS-integratie een onderbouwde en volledige systeemarchitectuur ontwerpen.

Een projectmanager leidt een project, van opstart tot oplevering en support. Onze projectmanagers zijn ervaren medewerkers en kunnen zowel GIS-operators, consultants en ingenieurs inhoudelijk aansturen. Ook bewaken zij volgens de gekozen methodologie de inhoudelijke vooruitgang, de timing en afgesproken budgetten.

Dankzij de projectmanager zal elk GIS-project op tijd, binnen budget en volgens specificaties worden afgerond.

Een GIS-consultant heeft grote kennis van de aangeboden GIS-platformen, extensies, databases en scripting. Onze GIS-consultants kunnen breed ingezet worden en zullen efficiënt meewerken aan de uitwerking en invulling van de gewenste workflows en de tools. Ze zijn tevens inzetbaar voor uw productiewerk zoals het be- en verwerken van datasets of voor de productie van afgewerkte kaarten.

Een GIS-ontwikkelaar heeft eveneens grote kennis van de aangeboden GIS-platformen, databases de bijbehorende programmeerplatformen en scripting. Onze GIS-ontwikkelaars kunnen breed ingezet worden om GIS-modules en workflows te ontwikkelen en op te zetten. Ze kunnen zowel meewerken aan zuivere GIS-projecten als aan de integratie van GIS-componenten in andere bedrijfssystemen, zoals websites, CRM, ERP, CAD, FM of BI.