ARC3: Analyses uitvoeren met ArcMap

Breng uw kennis van ArcGIS naar een hoger niveau door te leren hoe betrouwbare resultaten te krijgen uit verschillende type analyses. U leert een standaard werkwijze om efficiënt ruimtelijke problemen op te lossen met behulp van ArcGIS tools, vectoren, rasterdata en tijdsgebonden data. Technieken voor het delen van data en analysemethoden worden behandeld. Deze cursus gebruikt ArcGIS for Desktop Advanced en sommige tools uit de ArcGIS Spatial Analyst extensie.

Onderwerpen: 

  • De juiste data, methoden en tools kiezen om een analyseproject te plannen, uit te voeren en te documenteren.
  • Analyse taken te automatiseren door gebruik van geoprocessing modellen.
  • Een “weighted suitability model” maken om de optimale locatie te vinden voor een nieuwe site.
  • Ruimtelijke statistieken gebruiken om distributiepatronen en hotspots te vinden.
  • Temporele data modelleren om veranderingen doorheen de tijd te analyseren en visualiseren.
  • Analyseresultaten delen met anderen zodat deze toegankelijk en herbruikbaar zijn.

Doelgroep: 

Deze cursus is geschikt voor GIS analisten, specialisten en anderen die GIS analyseprojecten uitvoeren.

Lengte: 

2 dagen

Prijs: 

864,- EUR