BLDG: Geodatabanken bouwen met ArcMap

Deze cursus leert u essentiële concepten en vaardigheden om vlot een geodatabank te maken, data in te laden en de ruimtelijke relaties inherent aan uw data realistisch te modelleren. Unieke eigenschappen van de geodatabank worden uitgelegd zodat u de integriteit van uw data kan behouden en zal begrijpen waarom de geodatabank de beste opslag en beheer biedt voor uw geografische data. De cursus omvat het gebruik van file- en multiuser ArcSDE geodatabanken.

Onderwerpen: 

  • GIS data gebruiken die is opgeslagen in een file geodatabase, multiuser geo- database en op een GIS server.
  • Een passende geodatabase structuur creëren om data efficiënt op te slaan, weer te geven en  editeren.
  • Regels en gedrag vastleggen om de ruimtelijke en alfanumerieke integriteit van uw data te bewaren.
  • Snel een geodatabase ontwerp maken a.d.h.v. template datamodellen.
  • Een geodata service maken om een geodatabase te delen met gebruikers van ArcGIS for Desktop, web- en mobiel GIS.

Doelgroep: 

  • GIS analisten, specialisten, data operators, databank beheerders en anderen die data in een geodatabank moeten gebruiken en beheren.
  • GIS managers en databankbeheerders die de mogelijkheden van de geodatabank willen kennen.

Lengte: 

3 dagen

Prijs: 

1296,- EUR