DEWD: Data editeren met ArcMap

Productie van kaarten en analyse van data is belangrijk voor besluitvorming. Het is dus heel belangrijk dat data accuraat zijn. In deze cursus leert u methoden voor creatie en onderhoud van data die opgeslagen is in een geodatabank. Er wordt een optimale workflow voorgesteld met oog op automatisch databeheer. U leert werken met tools en technieken voor een optimale data-integriteit bij het editeren.

Onderwerpen: 

  • Een standaard editeer-workflow toepassen bij het bijwerken van data in een GIS databank.
  • Geometrie en attributen van features op een efficiënte manier creëren en editeren.
  • Algemene problemen met data alignment oplossen.
  • Topologie gebruiken om ruimtelijke relaties te waarborgen.

Doelgroep: 

GIS technici, specialisten en andere ervaren ArcGIS gebruikers die verantwoordelijk zijn voor het maken en onderhouden van geografische data.

Lengte: 

2 dagen

Prijs: 

864,- EUR