EDAP: Editeren met ArcGIS Pro

Deze cursus leert u de beste workflow aan om accurate geografische data aan te maken én deze data te onderhouden doorheen de tijd. U doet uitgebreide praktijkervaring op rond editeren door het gebruik van een verscheidenheid aan ArcGIS Pro tools die het editeerproces stroomlijnen, en aldus foutenlast bij aanpassingen in de GIS databank verminderen.

Onderwerpen: 

  • Configureren van de ArcGIS Pro applicatie en de instellingen van een ArcGIS Pro project om een efficiënte editeerervaring te garanderen.
  • Een standaard editeer-workflow toepassen voor alle aanpassingen aan uw geodata.
  • Creëren, aanpassen en verwijderen van 2D en 3D features én hun attributen.
  • Oplossen van problemen met niet-alignerende data en handhaven van ruimtelijke relaties tussen features tijdens het editeren.

Achtereenvolgens komen volgende hoofdstukken aan bod: Introductie tot editeren, Voorbereiden van een editeersessie, Creëren van 2D features, Aanpassen van 2D features, Topologie, Editeren van annotatie, Creëren en aanpassen van 3D features

Doelgroep: 

ArcGIS Pro gebruikers die meer willen leren over het editeren van features met ArcGIS Pro.

Deelnemers aan deze opleiding moeten de opleiding APEW: Inleiding tot ArcGIS Pro of de opleiding PROM: Migreren van ArcMap naar ArcGIS Pro gevolgd hebben.

Lengte: 
2 dagen

Prijs: 
864,- EUR