PYTH: Inleiding tot Geoprocessing scripts in Python voor ArcMap

Met Python scripts kunnen complexe en repetitieve taken in kortere tijd worden uitgevoerd, waardoor de productiviteit toeneemt. Deze cursus leert u hoe Python scripts gebruikt kunnen worden voor automatisatie van databeheer, feature editing, geoprocessing, analyse en kaartproductie met ArcGIS. U leert bovendien hoe u Python scripts kunt delen met anderen.

Onderwerpen: 

  • Een Python scripting omgeving vinden die het best bij uw noden past.
  • Cursors gebruiken, objecten beschrijven en lijsten maken met scripts om data te beheren en bij te werken.
  • ArcPy classes en geometry objecten gebruiken om features te maken en te bewerken en geoprocessing bewerkingen uit te voeren.
  • De ArcPy mapping module gebruiken om beheer van mapdocument en layers te automatiseren.
  • Technieken toepassen om de syntax en foutafhandeling van uw scripts te waarborgen.
  • Script tools en geoprocessing packages maken om uw scripts te delen.

Doelgroep: 

GIS analisten, specialisten, data engineers en anderen die werken met ArcGIS en taken willen automatiseren.

Lengte: 

3 dagen

Prijs: 

1296,- EUR