SNAP: Ruimtelijke analyses uitvoeren met ArcGIS Pro

Deze cursus bengt u essentiële concepten bij en leert u een standaard workflow aan die u kan toepassen in elk ruimtelijk analyse project. U gaat aan de slag met heel wat verschillende ArcGIS tools voor het exploreren, analyzeren en het produceren van betrouwbare informatie vertrekkende vanuit uw data. De oefeningen worden uitgevoerd met een advanced licentie van ArcGIS Pro, maar ook met enkele ArcGIS Pro extensies zoals ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS Spatial Analyst, and ArcGIS Geostatistical Analyst.

Onderwerpen: 

  • Bereid uw data voor en kies de gepaste tools en settings voor het uitvoeren van een analyse.
  • Gebruik interpolatie- en regressietechnieken om te verklaren waarom bepaalde patronen zich voordoen en te voorspellen hoe deze patronen zullen veranderen.
  • Onderzoek features en hun distributiepatronen in een studiegebied en vind optimale locaties gebruik makende van zowel 2D als 3D analysetools.
  • Kwantificeer ruimtelijke patronen via ruimtelijke statistiek en analyseer veranderingen doorheen de tijd om opkomende hot-spots te identificeren.

Achtereenvolgens komen volgende hoofdstukken aan bod: Introductie tot ruimtelijke analyse, Plannen en voorbereiden van een ruimtelijke analyse, Nabijheid analyse, Overlay analyse met vectordata, Automatisering van ruimtelijke analyses, Interpolatie-oppervlakken creëren, Overlay analyse met rasterdata, Ruimtelijke statistiek, Spatiotemporele analyse, Regressie analyse, Geografisch gewogen regressie, Geostatistische interpolatie, 3D analyse.

Doelgroep: 

ArcGIS Pro gebruikers die meer willen leren over het uitvoeren van ruimtelijke analyses metArcGIS Proen enkele Pro-extensies.

Deelnemers aan deze opleiding moeten de opleiding APEW: Inleiding tot ArcGIS Pro of de opleiding PROM: Migreren van ArcMap naar ArcGIS Pro gevolgd hebben.

Lengte: 
3 dagen

Prijs: 
1296,- EUR