Systeemintegratie

Met systeemintegratie zorgt SIGGIS voor de koppeling tussen je GIS en je andere IT-systemen en -processen. Een dergelijke integratie is gebaseerd op overleg. Daarnaast zijn er geldende normen en standaarden (intern, extern, wettelijk, …) waar we rekening mee dienen te houden. Het eerste resultaat hiervan is een geconsolideerd ontwerpschema van de gehele systeemarchitectuur.

Een voorbeeld van onze ervaring in systeemintegratie is de implementatie en integratie van GIS-systemen voor verschillende nutsmaatschappijen en openbare besturen.

We bouwden reeds veel ervaring op met GIS systeem-integratie bij nutsmaatschappijen en openbare besturen. en we werken hiervoor, indien zelf niet hebben indien bijten niche, samen met partners.