ASTRID

GeoPortal: een efficiënt en gebruiksvriendelijk GIS-platform om geografische informatie vanuit een centrale GIS-server te publiceren.

Geo Portal

 

De nv ASTRID is de operator van het nationale netwerk voor radiocommunicatie, paging en meldkamers bestemd voor de hulp- en veiligheidsdiensten in België.

Voor de operatoren in de meldkamers is het van het grootste belang om een noodoproep precies en snel te kunnen lokaliseren. SIGGIS werd geselecteerd om een efficiënt en gebruiksvriendelijk GIS-platform te realiseren om uiteenlopende geografische informatie vanuit een centrale GIS-server ter beschikking te stellen aan een groot aantal eindgebruikers. Het nationale GeoPortal staat in voor het aanmaken, bijhouden, beheren en publiceren van beschikbare en toekomstige geografische data voor ca. 300 desktop gebruikers en ca. 500 mobiele clients, via 3G. De opdracht omvat het leveren, implementeren, testen en onderhouden van het volledige GIS-platform, inclusief data-integratie, documentatie, support en gebruikersopleiding.

De oplossing die door SIGGIS werd geïmplementeerd is gebaseerd op ArcGIS van Esri en op de Geocortex van Latitude Geographics. Er is gekozen voor een logische architectuur, met drie verschillende niveaus: data niveau (geodatabank), web service niveau (ArcGIS for Server) en applicatie niveau (Geocortex). Er werd gebruik gemaakt van standaard integratie procedures en een minimum aan maatwerk. Bijzondere aandacht werd besteed aan de gebruiksvriendelijkheid, de intuïtieve gebruikersinterface (ook voor de beheerapplicatie), de robuustheid en uiteraard ook aan de veiligheid en de authenticatie.

“GeoPortal is een mooie illustratie van de manier waarop ASTRID wil tegemoetkomen aan de noden op het terrein: door te luisteren naar de gebruikers, samen prioriteiten te bepalen en vervolgens de efficiëntste oplossing te zoeken. Zo kozen we liever voor een bestaande GIS-webapplicatie met vele accurate informatiebronnen, dan voor een bijkomende, zware, tijdrovende en wellicht dure aanpassing van de CAD-meldkamer technologie zelf.”

– Marc De Buyser, directeur-generaal ASTRID