De Watergroep

Een nieuwe GIS-viewer van de water- en rioleringsnetwerken, met uitgebreide functionaliteiten voor ruimtelijke analyse en databeheer.

De Watergroep

De Watergroep is het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen, met een netwerk van 30.000 kilometer leidingen om ruim 2,8 miljoen klanten en honderden bedrijven te bedienen in 171 gemeenten. Daarnaast richt De Watergroep zich als integraal watermaatschappij op een economisch en ecologisch verantwoord beheer van afval- en industriewater.

De nieuwe GIS viewer heeft als doel het gebruik van geografische informatie uit te breiden binnen en buiten de kantooromgeving. De opdracht bestaat uit het implementeren van een web GIS viewer voor het drinkwaternetwerk, met editeer mogelijkheden en functionaliteiten voor ruimtelijke analyse en tracing en voor afdrukken en exporteren, inclusief een intuïtieve beheerstoepassing met authenticatie en een mobiele offline viewer. Om zowel op korte- als op lange-termijn de meest kostenefficiënte oplossing aan te bieden werd gekozen voor een architectuur op basis van configureerbare commerciële software: ArcGIS van Esri en Geocortex van Latitude Geographics. De realisatie van alle gevraagde functionele en niet-functionele vereisten vergt hierdoor geen enkele programmatie, enkel configuratie. Dankzij het gebruik van een Spatial Application Infrastructure (SAI) software kan elke configuratie gemakkelijk hergebruikt worden en onderhouden worden.
SIGGIS stond garant voor een snelle en succesvolle implementatie van de nieuwe GIS viewer. Dankzij de keuze voor standaard software werd de vooropgestelde doorlooptijd gerespecteerd en kan De Watergroep volledig zelfstandig gewenste uitbreidingen en aanpassingen aan de viewer uitvoeren.

“Bij de nieuwe GIS-viewer ligt de klemtoon op een eenvoudig gebruik en een goede beschikbaarheid voor alle mogelijke toepassingen. Het is de bedoeling dat de geografische informatie integraal deel uitmaakt van alle werkprocessen, het zogenaamde ‘Enterprise GIS’.”

– Jaarverslag De Watergroep