FANC

Het TELERAD-netwerk is het automatische meet- en alarmnetwerk voor radioactiviteit op het Belgische grondgebied. Het bestaat uit 250 meetstations die voortdurend de radioactiviteit in de lucht en in het water van rivieren meten. Deze meetpunten zijn verbonden met een centraal systeem dat automatisch wordt gealarmeerd als abnormale verhogingen van radioactiviteit worden gedetecteerd.

SIGGIS heeft met behulp van Geocortex Essentials op minder dan 10 werkdagen een nieuwe, interactieve en gebruiksvriendelijke website ontwikkeld voor het TELERAD-netwerk. Zo kan je de meetgegevens op een kaart in real time raadplegen (een waarde per uur), maar je kan ook de resultaten van een één dag voor een bepaald meetstation opvragen. De nieuwe website heeft ook een mobiele versie, zodat deze eenvoudig op een smartphone of tablet te raadplegen is.

Quote FANC
“Dankzij deze nieuwe TELERAD-website ziet het FANC nog nauwer toe op de aanwezigheid van radioactiviteit in het leefmilieu en kan het deze gegevens nog sneller delen met de bevolking. Dit past in het kader van het transparant beleid dat het FANC voert en sluit aan bij de missie van het agentschap om de gezondheid van de bevolking en het leefmilieu te beschermen tegen het gevaar van radioactiviteit.”

Website : www.telerad.be